Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2018-02-14 15:24:04

KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU

WALNE SPRAWOZDAWCZE

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

ZKwP oddział w Gorzowie Wlkp.

Zarząd oddziału informuje, że dnia 18 marca 2018r. (niedziela) o godzinie 11:00 w Klubie Pod Filarami przy ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wlkp. Odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Gorzowie Wielkopolskim. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: - z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku; - z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów. W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:

a) Zarządu Oddziału

b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej

c) Oddziałowej Komisji Szkolenia

d) Sprawozdanie finansowe

e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.

10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2018.

11. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2017 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

13. Wolne Wnioski

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału z roku 2017 będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.Data dodania: 2017-12-21 13:41:19

Dnia 22.12.2017 biuro oddziału nieczynneWitamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.
RANKING WYSTAWOWY:

Regulamin
Punktacja


Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 7403 gości, dzisiaj: (2018-03-19) 109 , wczoraj: (2018-03-18) 126.
admin